Friluftslivets landskap

Drygt 35 miljoner till länets natur

För Länsstyrelsen här i Kalmar län innebär det här att vi öka skötselinsatserna i våra skyddade områden och förbättra friluftslivet för våra besökare.

08 Feb 2016 (Idag)
http://www.olandsbladet.se/oland/drygt-35-miljoner-till-lanets-natur/

Snävt strandskydd straffar glesbygden

Men i praktiken innebär strandskyddet att glesbygdskommuner, vars ... Det har heller ingen betydelse vilket värde för friluftslivet som platsen har.

23 Jan 2016 (17 dagar sedan)
http://www.svd.se/snavt-strandskydd-straffar-glesbygden

Kalhyggena slår ut omistliga naturvärden?

Det skriver Per Klingbjer, ordförande i Svenskt Friluftsliv. ... De vackra orden om friluftsliv har varit många, men de konkreta resultaten få, skriver ... så att vi alla bättre kan få möjlighet att ta tillvara skogens omistliga sociala värden.

05 Jan 2016 (34 dagar sedan)
http://www.svd.se/kalhyggena-slar-ut-omistliga-naturvarden

Utvidgat strandskydd på 300 meter vid Vänern är upphävt inom Lidköpings kom...

Vänerns tidigare utvidgade strandskydd grundas på att området har höga naturvärden, skyddade områden, riksintressen för naturvård och friluftsliv?...

My newsdesk - 10 Nov 2015 (90 dagar sedan)
http://www.mynewsdesk.com/se/lidkopings_kommun/pressreleases/utvidgat-strandskydd-paa...

Falubo blir ny generaldirektör för Naturvårdsverket

... förnybar energi, grön tillväxt, miljöarbetet och miljömål, natur, friluftsliv, jakt och Natura 2000 skyddande av områden och arter med mera.

21 Sep 2015 (141 dagar sedan)
http://www.dt.se/allmant/dalarna/falubo-blir-ny-generaldirektor-for-naturvardsverket

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.