Friluftslivets landskap

Edvard Hollertz: Snårig framtid för skyddad natur

Insatserna ger en bild av att det våras för naturengagemang och friluftsliv. ... är att en betydande andel av områdena som skyddas kräver skötsel.

11 Sep 2017 (9 dagar sedan)
http://www.barometern.se/ledare/edvard-hollertz-snarig-framtid-for-skyddad-natur/

Nytt läromedel för tryggare fjällvistelse

Läromedlet ? "Friluftsliv i fjällen" ? är ett webbaserat och kostnadsfritt ... om fjällkedjans känsliga miljö, skyddade områden samt djur- och växtliv.

My newsdesk - 31 Aug 2017 (20 dagar sedan)
http://www.mynewsdesk.com/se/folkuniversitetet-umea/pressreleases/nytt-laeromedel-foe...

Så kan det bli både hållbart och lönsamt

Hyggesfritt har ofta fördelar för jakt, turism, friluftsliv och kulturmiljövärden. Hyggesfritt ... Britt Marie Nordquist ställer också frågor kring vad den stora ökningen av anslaget av skydd och skötsel av värdefull natur har gett för resultat.

My newsdesk - 24 Jul 2017 (58 dagar sedan)
http://nwt.se/asikter/debatt/2017/07/24/sa-kan-det-bli-bade-hallbart-och

S-politiker om byggtakten på landsbygden: Strandskyddet är inte problemet

Det innebär att det är nästan omöjligt att bedriva rörligt friluftsliv förutom i reservat. ... Vilken effekt tror du, Karin, att ett halverat strandskydd skulle få?

My newsdesk - 19 Jul 2017 (63 dagar sedan)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6741201

Skinnskattebergs kommun: Vi prioriterar en trygg miljö för medborgarna

Skogsstyrelsen har på senare år börjat tala om rekreationsinriktad skötsel av skog med höga sociala värden. Denna skötsel syftar till att bevara,?...

12 Jul 2017 (70 dagar sedan)
http://www.vlt.se/opinion/debatt/skinnskattebergs-kommun-vi-prioriterar-en-trygg-milj...

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.