Friluftslivets landskap

Utvidgat strandskydd på 300 meter vid Vänern är upphävt inom Lidköpings kom...

Vänerns tidigare utvidgade strandskydd grundas på att området har höga naturvärden, skyddade områden, riksintressen för naturvård och friluftsliv?...

My newsdesk - 10 Nov 2015 (17 dagar sedan)
http://www.mynewsdesk.com/se/lidkopings_kommun/pressreleases/utvidgat-strandskydd-paa...

Falubo blir ny generaldirektör för Naturvårdsverket

... förnybar energi, grön tillväxt, miljöarbetet och miljömål, natur, friluftsliv, jakt och Natura 2000 skyddande av områden och arter med mera.

21 Sep 2015 (68 dagar sedan)
http://www.dt.se/allmant/dalarna/falubo-blir-ny-generaldirektor-for-naturvardsverket

Kraftigt minskat strandskydd

Generellt strandskydd är 100 meter från vattnet, men i extra känsliga ... strandskyddet behövs för att säkerställa friluftsliv och biologisk mångfald, säger?...

08 Aug 2015 (112 dagar sedan)
http://www.vk.se/1503592/kraftigt-minskat-strandskydd-2

Handläggare inom förvaltning av skyddade områden

På sektionen arbetar vi med skydd och förvaltning av naturreservat och nationalparker, tillgänglighet, naturum och friluftsliv i skyddade områden.

Naturvårdsverket - 23 Apr 2015 (219 dagar sedan)
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/Handlagg...

Överklagar beslut om utökat strandskydd

Orsaken är att områdena i stora drag är orörda och man vill skydda naturmiljön och dessutom säkra användandet av ett rörligt friluftsliv. Området?...

Naturvårdsverket - 16 Feb 2015 (285 dagar sedan)
http://norran.se/nyheter/overklagar-beslut-om-utokat-strandskydd-351358

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.