Friluftslivets landskap

Skillnad på taktik och praktik

En annan superviktig faktor att belysa är skogens viktiga sociala värden i ett perspektiv som kopplas mot friluftsliv, jakt, idrott, hälsa och?...

02 Jul 2016 (24 dagar sedan)
http://ekuriren.se/asikter/debatt/1.4179588-skillnad-pa-taktik-och-praktik

Länsstyrelsen har sedan länge arbetat med ett aktivt friluftsliv. På uppdra...

Länsstyrelsen har sedan länge arbetat med ett aktivt friluftsliv. På uppdrag av regeringen håller landets länsstyrelser på att göra friluftslivet än mer ... arbetet med riksintressen, områdesskydd, skötsel och information om naturreservat?...

Västerbottens Folkblad - 12 May 2016 (75 dagar sedan)
http://www.folkbladet.nu/1612046/friluftsliv-ar-valbefinnande

Ny remissrunda efter formaliafel

Vi menar att det ska vara 200 meters strandskydd vid Gudhammarsviken, ... naturvård och friluftsliv varför strandskyddsområdet ska vara 200 meter.

Västerbottens Folkblad - 12 May 2016 (75 dagar sedan)
http://mariestadstidningen.se/gullspang-hova/2016/05/12/ny-remissrunda-efter-formalia...

17 områden får ett utvidgat strandskydd

För att skydda allmänhetens friluftsliv, som här på stranden i Sandviken, har länsstyrelsen beslutat att utvidga strandskyddet på 17 områden i?...

06 May 2016 (81 dagar sedan)
http://www.blt.se/solvesborg/17-omraden-far-ett-utvidgat-strandskydd/

Stora förväntningar på Skogsstyrelsen ledning

Skogsstyrelsen ska bland annat samordna arbetet för att nå friluftslivsmålen, kartlägga och sprida information om områden med lokalt, regionalt och?...

ATL - 18 Apr 2016 (99 dagar sedan)
http://www.atl.nu/synpunkten/stora-forvantningar-pa-skogsstyrelsen-ledning

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.