Friluftslivets landskap

28 procent av Blekinges invånare bor inom en kilometer från skyddad natur

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i ... leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Karin Bergman,?...

My newsdesk - 15 Nov 2017 (5 dagar sedan)
http://www.mynewsdesk.com/se/lstblekinge/pressreleases/28-procent-av-blekinges-invaan...

Dålig skötsel av naturreservat i länet

Till och med på ön som beskrivs som en fin naturhamn och utrustad med toalett för det rörliga båtlivet och övrigt friluftsliv i vårt närområde. Ön beskrivs?...

10 Nov 2017 (11 dagar sedan)
http://www.barometern.se/insandare/dalig-skotsel-av-naturreservat-i-lanet/

Företag vill bygga stor vindkraftpark söder om Kalmar

Vad gäller naturmiljö och friluftsliv finns det inga Natura 2000-områden i området, enligt företagets egna kartläggningar. Däremot finns ett?...

30 Oct 2017 (21 dagar sedan)
http://www.barometern.se/kalmar/foretag-vill-bygga-stor-vindkraftpark-soder-om-kalmar...

Reformera strandskyddet ? för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Strandskyddet har funnits sedan början av 1950-talet och har som syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda?...

ATL - 23 Oct 2017 (28 dagar sedan)
http://www.atl.nu/synpunkten/reformera-strandskyddet-for-fler-bostader-och-tillvaxt-i...

Edvard Hollertz: Snårig framtid för skyddad natur

Insatserna ger en bild av att det våras för naturengagemang och friluftsliv. ... är att en betydande andel av områdena som skyddas kräver skötsel.

11 Sep 2017 (71 dagar sedan)
http://www.barometern.se/ledare/edvard-hollertz-snarig-framtid-for-skyddad-natur/

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.