Friluftslivets landskap

Föreskrifter, sökordslista - Naturvardsverket

Natura 2000. Natur- kulturreservat. Naturvårdsregistret Returpapper Skrotbilsverksamhet Träskyddsbehandling Vattenförvaltning Vattenkontroll ...

Naturvårdsverket - 28 Feb 2011 (2611 dagar sedan)
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Foreskrifter-och-allmanna-...

978-91-620-8475-2 - Naturvardsverket

Fritt fram för Friluftsliv. Tema: Tätortsnära natur och stränder ... Skriften rymmer även information om det nya strandskyddet samt utvärdering av Lokala ...

Naturvårdsverket - 27 Feb 2011 (2611 dagar sedan)
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/...

Långvarig bryggtvist ger "ägare" vite - Östra Göinge - NorraSkåne...

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att "syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda ...

27 Feb 2011 (2611 dagar sedan)
http://www.nsk.se/article/20110227/OSTRAGOINGE/702279944/1163/-/langvarig-bryggtvist-...

På rätt kurs för effektiv skötsel av skyddad

Ett av Naturvårdsverkets verktyg för att nå målen är utbildningsinsatser inom friluftsliv och skötsel riktade till länsstyrelserna. ...

Naturvårdsverket - 27 Feb 2011 (2612 dagar sedan)
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/...

[Im BORÅS STAD

Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv ...

26 Feb 2011 (2613 dagar sedan)
http://www.boras.se/download/18.5315093d12da7c7ef17800033821/2010-ks0906_3.pdf

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.