Planering för friluftsliv

MP om vindsatsningen: Att inte ställa om samhället ? det är det största hot...

På samma vis som föreningar kan söka pengar från vindkraften för att stimulera till aktivitet och friluftsliv på Vårdkasen kan Fälleområdet få ökad tillgänglighet genom liknande projekt. Kommunen har påbörjat ett projekt med Lona-medel för att rusta upp v

20 Apr 2018 (3 dagar sedan)
https://www.allehanda.se/opinion/insandare/mp-om-vindsatsningen-att-inte-stalla-om-sa...

Kalmar läns bästa friluftsliv finns i Nybro

Det som också har bidragit till att Nybro finns med i toppen är riktade friluftsaktiviteter för barn och ungdomar, att de flesta skolorna i kommunen har nära till naturen och att kommunen har ett friluftsråd. För att Nybro ska klättra ännu högre krävs en

19 Apr 2018 (4 dagar sedan)
http://www.barometern.se/nybro/kalmar-lans-basta-friluftsliv-finns-i-nybro/

Karlstads ekonomi ? positivt resultat för 2017

Satsningar har också gjorts på tillgänglighet och friluftsliv, bland annat på Jäverön och på I I2-skogens strövområde som nu fått en större, tillgänglighetsanpassad, samlingsplats med vindskydd, bord och eldstäder. God miljö och långsiktig hållbarhet geno

My newsdesk - 13 Apr 2018 (10 dagar sedan)
http://www.mynewsdesk.com/se/karlstads_kommun/pressreleases/karlstads-ekonomi-positiv...

Strandskyddsdispens för filsbäcks strandområde

Skärmbild-(20) Det är kommunen som i samarbete med de boende söker dipens för att gynna friluftsliv och öka tillgängligheten i området. Den nu godkända dispensen för Filsbäck 2:1 innebär att arbetet med röjning av sly och vass, skötsel av gräsytor och anl

My newsdesk - 05 Apr 2018 (18 dagar sedan)
https://www.lidkopingsnytt.nu/2018/04/05/strandskyddsdispens-for-filsbacks-strandomra...

Naturen ska vara tillgänglig för alla

Upplandsstiftelsen, som är en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som medlemmar, har ett regionalt ansvar att främja naturvård och friluftsliv och att verka för att naturen ska vara tillgänglig för alla och fungera som mötesplats f

21 Mar 2018 (33 dagar sedan)
http://www.eposten.se/asikt/naturen-ska-vara-tillganglig-for-alla-unt4932780.aspx

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.