Planering för friluftsliv

Årike Fyris föreslås bli Uppsalas senaste naturreservat

Hela området är viktigt för friluftslivet och för fortsatt forskning, undervisning, odling och landskapsutveckling. Området förser också Uppsala med viktiga ekosystem och bidrar med en pedagogisk koppling mellan stad och land. ?Äntligen blir Årike Fyris n

My newsdesk - 15 Feb 2018 (4 dagar sedan)
http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/aarike-fyris-foereslaas-bli-...

Vill bilda naturreservat vid Bönnern

Biologisk mångfald, rekreation, tillgänglighet och att läget är strategiskt bra, nära lasarettsområdet, som vi ... Min far var väldigt intresserad av friluftsliv.

29 Nov 2017 (82 dagar sedan)
http://www.nt.se/nyheter/finspang/vill-bilda-naturreservat-vid-bonnern-om4911157.aspx

Idrotten är central i samhällsplaneringen

Det är också därför vi bedriver ett förvaltningsövergripande arbete för att utveckla friluftsliv, men även att vi verkar för att förbättra infrastrukturen för?...

10 Oct 2017 (132 dagar sedan)
http://www.smp.se/debatt/idrotten-ar-central-i-samhallsplaneringen/

Kunglig premiär för Skogsmulles hinderbana

Idag är tillgången till naturupplevelser och friluftsliv väldigt ojämlik. För Friluftsfrämjandet är det viktigt att bidra till ett friluftsliv som är tillgängligt för alla?...

My newsdesk - 04 Oct 2017 (138 dagar sedan)
http://www.mynewsdesk.com/se/friluftsframjandet/pressreleases/kunglig-premiaer-foer-s...

Jättesatsning för reservat

... det på samma gång förutsättningar för än bättre tillgänglighet till skogen. ... Naturskyddet kommer gynna både friluftsliv, näringsliv och naturvärden,?...

29 Sep 2017 (143 dagar sedan)
http://www.olandsbladet.se/oland/jattesatsning-for-reservat/

Så här fungerar det

Friluftskoll är en omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige, fri att användas av alla med intresse för friluftsliv. Träffarna genereras automatiskt via webben från utvalda aktörer i Sverige. Prenumerera på flödet som RSS eller e-post.

Via RSS

Ange din e-postadress:

Vad är RSS?
För att prenumerera på RSS-flöden behöver du någon av följande webbläsare Opera, Safari, Firefox eller Internet Explorer. Du kan även ladda ner programmet Feedreader som är en separat RSS-läsare eller använda exempelvis gratistjänsten Netvibes.